Referenser

Arbetsmarknadsutbildningar 17-31 veckor. Exempel:

 • Pajala sälj 17 veckor
 • Luleå 21 veckor och 25 veckor
 • Borlänge 25 veckor
 • Kiruna 31 veckor

Arbetsmarknadsutbildningar i u.e. mot andra anordnare. Medverkat med 50-150 timmar per utbildning. Exempel på anordnare:

 • Centek Luleå
 • Lexikon Nord Luleå och Skellefteå
 • Lära Luleå
 • Skytteanska Lycksele
 • AMU Skellefteå

IHM Business School,arrangör Studiecentrum Skellefteå, ansvarade för kursavsnitt Marknadsanalys en terminn.

Kvinnliga företagare i Västerbottens län, totalt 13 företag. Exempel:

 • Norsjöbuss
 • EK Interiör
 • Värdshuset Disponenten
 • HandelsgårdenReferens Piteå

Mellan 700-1000 personer i starta eget situationen har genom åren deltagit i utbildningar och projekt som jag har genomfört eller medverkat i. Exempel:

 • Start innovation AC, 2 st 8-veckors processer
 • Nyföretagarcentrum Skellfteå ca 20 helgkurser
 • Nyföretagarcentrum Skellefteå 20 processer
 • I20 Umeå, 3 utbildningar
 • Trygghetsstiftelsen Umeå, 1 utbildning
 • Nyföretagarcentrum entr.projekt, 3 månader
 • Som underentreprenör i ca 18 utbildningar för bla Studiecentrum Skf, Skytteanska Lycksele, Eiknäs Luleå, AMU Skf, Trevia Norrbotten, Timrå kommun mm.Referens starta eget

 


Personlig försäljning

Relationsorienterad försäljning. Processutbildningar. Direkt mot företag inom tjänste- och varuproduktion, eller som leverantör till andra utbildningsanordnare. Kurslängd 3-5 dagar. Totalt genomförda utbildningar med deltagande företag från hela landet, ca. 30 stycken. Exempel:

 • Valutec, Skellefteå
 • EkonomiPorten Stockholm
 • Timrå näringslivscenter
 • Umeå universitet

Varje adept mellan 10-30 träffar omfattande 2-3 timmar per träff. Vi jobbar med samtalet som grund, men lägger även in utbildande och rådgivande moment. Teman är exempelvis ledarskap, affärsutveckling, personlig försäljning, personlig utveckling mm.

Klicka på länken här nedan för att ta del av en referens.
http://www.hf-progress.se/pdf/referensHF.pdf


Internationalisering

Grunderna och villkoren kring export och import. Som föreläsare i exempelvis projekt. Omfattning 1-4 dagar. Totalt genomförda utbildningar ca. 15 st. Exempel på projektägare:

 • ALMI Norrbotten
 • Handelskammaren Norrbotten
 • Paragon Affärsutveckling Luleå
 • Centek Luleå

Insatser 1-3 dagar per träff, i hela grupper, med teman som teambuildning, organisationsutveckling och kommunikation. Exempel på kunder:

 • Handelsbanken Skellefteå
 • Stålteknik / Lasab Skellefteå
 • Revisorgruppen Skellefteå
 • Lernia Östersund
 • Priorum Luleå

Även som u.e. till utbildningsanordnare med uppgift att vid utbildningsstart formatera gruppen och starta processer i personlig tillväxt.

Direkt mot företag inom varu och tjänsteproduktion. Totalt genomförda 3-5 dagars kurser för mer än 50 företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Mälardalen. Exempel på företag: Lernia, Inpipe, Lasab, Expandum, LBC Kiruna, Aimpoint.

Ytterligare exempel:

 • Som kursgenomförare för medlemmar i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Riksförbund
 • Idé Forum AC, processutbildningar Från idé till marknad, 3 processer
 • Projekt Steg för steg, mentorprogram för kvinnors företag i Norrbotten
 • Projekt Mentorprogram för unga i Norrbotten

När jag som konsult i slutet på 90- talet kom i kontakt med Skellefteå Nyföretagarcentrum och deras Starta Eget utbildningar, mötte jag för första gången avtrycken av HF Progress och Håkan Forsström. Håkan hade i den vevan tagit fram och lanserat sitt utbildningsmaterial i Starta Eget och med framgång genomfört utbildningar i ämnet. Jag såg ett genomtänkt material som kombinerade affärsutvecklingsmodeller och teorier med den handlingsorienterade företagarens vardag till praktiska verktyg, och jag gillade det jag såg.

 

Under våren 2003 blev jag ansvarig för verksamheten vid Skellefteå Nyföretagarcentrum och fick efter en tid anledning att anlita Håkan, dels som coach till nya företagare med ambition och möjligheter till tillväxt i deras företag. Dels i säljutbildning riktad till nya företagare som hunnit skaffa sig erfarenheter från kundmöten och såg behovet av att utveckla sig själv i det mötet. Vid denna tidpunkt bedrevs Starta-Eget utbildningarna med självstudiematerial från ALMI företagspartner, så behov fanns inte där av Håkans tjänster. Något som annars hade fallit sig naturligt med tanke på historiken.

 

Skellefteå Nyföretagarcentrum bedrevs som ett EU-projekt med ALMI företagspartner som projektägare och Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen som samarbetspartners. Inför 2006 fanns en osäkerhet kring möjligheterna till fortsatt finansiering från EU: s strukturfonder. Skellefteå kommun såg nyföretagarverksamheten som ett strategiskt instrument av betydelse för Skellefteås tillväxt och utveckling och valde därför att ta ett hårdare grepp om den. Ett nytt projekt bildades tillsammans med Arbetsförmedlingen och projektägaren för det nya projektet, Innovation Västerbotten Service AB.

 

Den första januari 2006 började det nya projektet Start sin verksamhet. Initialt gällde det att snabbt få igång en fungerande verksamhet för att tillgodose de tillströmmande användarnas behov. En del av lösningen blev att anlita konsulter med erfarenhet av ämnet. HF Progress var den första affärskonsulten som handplockades till Start för att få igång och driva Starta eget utbildningen i processform. Önskemål uttrycktes såväl av affärsrådgivare som av samarbetspartners att så snart som möjligt skapa något nytt som ändå tog vara på det pedagogiska experimenterande och den utveckling som skett i de tidigare projekten. Ett utvecklingsarbete startade för att ta fram de bästa verktygen för att utvärdera och utveckla varje företagsidé inför en företagsstart och samtidigt ge verktyg för att sätta igång arbetet att skapa företagets affärsmiljö.  I detta utvecklingsarbete var Håkan en stor tillgång både som bollplank och kreativ kraft i skapandet. 

 

Idag bedriver Start en affärsutvecklingsprocess med dels en utformning som passar för grupp, dels i form av självstudier. Grupprocessen pågår under 8 veckor med 2-3 halvdagar per vecka schemalagda. Affärskonsulten har framförallt rollen som processledare men också som kompetensförsörjare i marknads och affärsutvecklingsfrågor. Håkan har ansvarat för genomförande av dessa vid flera tillfällen. Hans person och bakgrund gör att han har en ödmjuk närvaro i varje frågeställning som rör företagande och affärsplaneringen. Han fungerar därför utmärkt som processledare utan att vare sig ”ta över lösningen” eller ”ha för lite på fötterna” i sakfrågorna. De utvärderingar som vi gör vid varje kursavslut bekräftar att Håkans insatser är mycket uppskattade av kursdeltagarna. 

Curt Levin
Affärsrådgivare Start

Skellefteå den 26 mars 2008

Referenser våren 07, utbildning KY Teknisk Försäljning och Marknadsföring 4 terminer i Piteå, Centek AB Luleå

Jag kom i kontakt med HF-progress och Håkan Forsström i kursen grundläggande marknadsföring. Min upplevelse var att Håkan lotsade vår grupp på ett inspirerande, levande, enkelt och pedagogisk sätt, genom ett ämne som stundvis bara var ”för stort och för mycket”.

Med Håkans lyhördhet och närvaro i sig själv, samt intresset för individen, människan och gruppen gör att det skapas en fantastisk samhörighet och nyfikenhet av att vilja lära sig mer i ämnet.

/Ella Linder, Skellefteå

Håkan fick hela klassen att känna sig delaktiga i kursen. Han är en av alla de lärare vi haft som jag kommer att minnas resten av mitt liv. Tack vare hans långa arbetslivserfarenhet kunde han förtydliga och beskriva teorier på ett sätt som fick mig att förstå och minnas dem.

Några ord som beskriver Håkan:

Engagemang, Närvaro och Inlevelse.

Annika Överhem

Jag tyckte om Håkan och hans lektioner samt även hans utbildningsmaterial.

Håkan: Trevlig och lugn, pedagogisk med sina anekdoter och berättelser från ett långt arbetsliv, både från utlandet och inom Sverige. Jag kommer alltid att minnas hans Alimakhissar *skratt*

Utbildningsmaterial:

Fyra stycken häften som behandlar olika delar av marknadsföring och vilka verktyg som kan användas när man sysslar med marknadsföring. Kort och koncis text. Texten tar upp det essentiella, inte en massa utfyllnadsord. Det jag på rak arm just nu kommer i håg mest är ordet ”Särpräglad kompetens”. Dessa böcker brukar jag använda som både uppslagsböcker och handböcker om det är något som jag behöver kolla upp t.ex. när jag gjorde styrka-svaghetsanalysen på Previa och marknadsundersökningen på Paragon.

Pia Holmgren

”Håkan var min första kontakt med marknadsföringsområdet.

Han presenterade ämnet med stort engagemang på ett pedagogiskt sätt som gjorde att alla i kursen, oavsett bakgrund, lätt kunde ta till sig de olika bitarna inom marknadsföring.

Fredrik, Piteå”

Några kloka ord på vägen

 • Jag vill lära mig att vara ensam för att kunna uppleva tillsammans

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se