Rådgivning, Processledning

Behöver du stöd och reflektioner från någon utifrån i din arbetsledarroll, i ditt kundarbete, ditt jobbsökande eller i din livssituation? Ibland kan det vara både tungt, svårt och komplext i arbetslivet såväl som i det privata livet. Eller kanske bara förvirrande. Själv har jag upplevt det så många gånger. Då kan det vara bra att ha någon att prata med. Som inte är inblandad i det hela, som står helt utanför och är helt neutral. En person som kan hjälpa en att upptäcka och se det man inte har kunnat se tidigare. Jag vill gärna vara den personen för dig. Jag har inte dina svar men jag kan kanske hjälpa dig att formulera frågorna och stötta dig till att hitta dina egna svar. I samtal och utbyte av tankar och erfarenheter. Under löfte om tystnadsplikt från min sida.

Jag har avtal med Arbetsförmedlingen och kan erbjuda jobbcoachning i Skelleftå, Umeå och Robertsfors kommuner, enligt bilagda fil.

hfp_tjanstedeklaration.pdf

Några kloka ord på vägen

  • Jag är unik

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se