PERSONLIG UTVECKLING

Det är varje människas rätt att hitta fram till en personlig tillväxt och mognad. Genom att arbeta med sig själv skapas förutsättningar för en harmonisk livssituation både i det privata livet och i arbetslivet. Utifrån coachens egna er farenheter vägleds klienten varsamt fram till egna insikter, ökad självkännedom och nödvändiga beteendeförändringar för ett mera medvetet och balanserat liv.

Några kloka ord på vägen

  • Varje dag får jag växa som människa
    ”Om jag bara stannar upp, lyssnar och iaktar mig och själv och andra, så har varje dag och varje situation någonting att lära mig om mig själv. Och det gäller både det som jag upplever och känner är positivt och negativt, lätt och svårt såväl som glädjefyllt och smärtsamt. Det är med de små och stora insikterna om mig själv och tillvaron som jag får växa.”

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se