PERSONLIG UTVECKLING

Det är varje människas rätt att hitta fram till en personlig tillväxt och mognad. Genom att arbeta med sig själv skapas förutsättningar för en harmonisk livssituation både i det privata livet och i arbetslivet. Utifrån coachens egna er farenheter vägleds klienten varsamt fram till egna insikter, ökad självkännedom och nödvändiga beteendeförändringar för ett mera medvetet och balanserat liv.

Några kloka ord på vägen

  • Jag är större än jag ibland vågar tro

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se