PERSONLIG UTVECKLING

Det är varje människas rätt att hitta fram till en personlig tillväxt och mognad. Genom att arbeta med sig själv skapas förutsättningar för en harmonisk livssituation både i det privata livet och i arbetslivet. Utifrån coachens egna er farenheter vägleds klienten varsamt fram till egna insikter, ökad självkännedom och nödvändiga beteendeförändringar för ett mera medvetet och balanserat liv.

Några kloka ord på vägen

  • Djupt inom mig själv finns vila och ro
    ”Innerst, innerst inne hos mig själv finns ett fundament av oförstörbar genuitet som för mig representerar en trygghet. Jag tror att var och en av oss är bärare av detta. Utmaningen är att komma i kontakt med denna del av vårt väsen. Kanske skall vi öva oss att stanna upp och mera lyssna innåt i stället för utåt?”

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se