Sedan en tid tillbaka är jag anlitad på ca. 50% av Nyföretagarcentrum, NFC, i Skellefteå. I uppdraget ingår att ge rådgivning till de som har planer på att starta eget. Men även att hjälpa till att kontraktera nya supporters och att serva dessa. Jag är även ansvarig för NFC,s Mentor verksamhet i Skellefteå. För närvarande har vi igång 13 st. mentorpar. Vi har nyligen flyttat in i huset The Great Northen, (gamla E4:an).