MARKNADSFÖRING

Inom ramen för marknadsföring sker en genomgång med personliga råd då det gäller kundpåverkan, profileringsarbetet, reklam, PR, SP, personlig försäljning, prispolitik, kvalitet och garanti.

Arbetet sker i det egna utbildningsmaterialet och utmynnar i en marknadsplan.

Livet är en spännande utveckling

Några kloka ord på vägen

  • Den största förlåtelsen är när jag förlåter mig själv

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se