MARKNADSFÖRING

Inom ramen för marknadsföring sker en genomgång med personliga råd då det gäller kundpåverkan, profileringsarbetet, reklam, PR, SP, personlig försäljning, prispolitik, kvalitet och garanti.

Arbetet sker i det egna utbildningsmaterialet och utmynnar i en marknadsplan.

Livet är en spännande utveckling

Några kloka ord på vägen

  • Jag är aldrig helt ensam för jag har alltid mig själv med mig

    ”Bakom mina tankar, mina reaktioner och mina känslor finns en oförstörbar, genuin, stark och trygg del av mitt väsen. Jag vill kalla det mitt sanna jag. Och denna del av mitt väsen bär jag alltid med mig. Oavsett vad som händer mig, var jag är och hur ensam jag än känner mig. Så får jag i stillheten söka mig in till en kontakt med denna del av mig. Och bli omfamnad.”

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se