Jag vill lära mig att vara ensam för att kunna uppleva tillsammans