Jag har tillgång till enorma resurser inom mig själv