Jag får lämna det gamla för att ge plats åt det nya