2016-08-04-11-54-52Fortsatt engagemang för IGB, www.industrigruppenbottnia.se
Tillsammans med Hans Bylesjö från IUC har det lagts ned en hel del tid i konceptutvecklingen av den ekonomiska föreningen.
Nu planerar jag för att göra en ny resa till Nordland i Norge, tillsammans med några av företagen. Den här gången siktar vi in oss på att presentera IGB för slutkunder inom affärsområden som processindustri, gruvindustri, maritime och anlägg. Det skall bli spännande att se hur de tar emot vårt initiativ.