GRUPPSAMVERKAN

Varje individ i en organisation är viktig och är i sig själv en förutsättning för organisationens eller gruppens existens, funktion, dynamik och tillväxt. Därför arbetar HF Progress för att varje individ ska må bra, växa, mogna, och få utveckla sina unika kompetenser. I relation och samverkan med medarbetare genomförs och utvecklas på så sätt organisationens och gruppens affärsidé eller verksamhetsidé.

Några kloka ord på vägen

  • I dag är min dag

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se