ENTREPRENÖRSSKAP

Att starta ett eget lönsamt företag är en kvalificerad affärsutveckling. Genom egna exempel på framgångar och misstag, slussar HF Progress personen som står i begrepp att starta eget, fram till en affärsplan och en marknadsplan. I det gemensamma arbetet används HF:s utbildningsmaterial bestående av ett antal tryckta häften.

Några kloka ord på vägen

  • Djupt inom mig själv finns vila och ro
    ”Innerst, innerst inne hos mig själv finns ett fundament av oförstörbar genuitet som för mig representerar en trygghet. Jag tror att var och en av oss är bärare av detta. Utmaningen är att komma i kontakt med denna del av vårt väsen. Kanske skall vi öva oss att stanna upp och mera lyssna innåt i stället för utåt?”

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se