Medvetet ledarskap (OBS! Nytt datum)

Seminariet för dig som vill utvecklas som person och hitta en större trygghet i din ledarroll.
Människor i vår vardagsomgivning, både på jobb, fritid och familj, vill ha ledare som lever som dom lär, gör det dom säger och som visar äkta omtanke om andra människor. Som utstrålar trygghet, tydlighet och värme.

Information

Under 2,5 dagar får du tillsammans med andra deltagare upptäcka, utforska och utveckla dina inre resurser till ett mera Närvarande förhållnings och kommunikationssätt i dina ledarroller. Vi lyssnar till föreläsningar, jobbar individuellt och i grupp med både samtal och praktiska övningar.

Vi genomför programmet hos natursköna Munkviken vid havet utanför
Lövånger. Se www.munkviken.se.

Start onsdag den 27:e febr. 2019, klockan 16:00, avslut fredag den 1:a mars med lunch 13:00.
Boende i eget rum med gemensamma biutrymmen för dusch och toalett.

Pris 8.900;- plus moms / person inklusive boende, förtäring
och skriftligt kursmaterial.
Anmälan till info@hf-progress.se senast måndag den 14:e jan

Vi uteblivet deltagande efter anmälan debiteras halva kursavgiften.
Max 12 deltagare.

Rubriker ur programmet:

Vad är Medvetet ledarskap?
• Om att se, förstå och tillvarata andras kompetenser
• Hur får jag människor i min omgivning att trivas och växa
• Om att vara Närvarande i mötet med andra människor
• Att förstå sin egen auktoritet och ta ansvar

Självkännedom och Uppmärksamhetsträning
• Grundläggande beteendevetenskap, hur vi fungerar som individer och i grupp
• Självkännedomsövningar för att hitta styrkor och svagheter
• Integration av tanke – känsla – kropp
• Praktiska övningar i Mindfulness
• Verktyg för att växa i självkänsla, självtillit och sunt självförtroende

Stress och stresshantering
• Vad är stress? Positiv och negativ stress
• Psykosomatiska reaktioner
• Att upptäcka sina egna och andras stressreaktioner
• Verktyg för att hantera stressituationer

Kost och hälsa
• Kopplingen till mina matvanor och hur jag mår
• Det holistiska sättet att se på hälsa
• Sambandet mellan stress, utbrändhet och matvanor
• Förutsättning för en hållbar livsstilsförändring

Kommunikation och konflikthantering
• Kroppsspråk och metafysisk kommunikation
• Om min och andras verklighetsuppfattning
• Genomgång av försvars- och hotbeteenden
• Introduktion och praktisk övning i konflikthanteringsmodell

Några praktiska verktyg
• Medarbetarsamtalet utifrån ett holistiskt perspektiv
• Teambuilding
• Externa resurser för krishantering och individuellt utvecklingsstöd
• Missbruksproblematik. Beroende och medberoende. Hur hantera?

Anordnare och genomförare av symposiet är Håkan Forsström från HF Progress AB, www.hf-progress.se och Emma Cedergren från Livsfabriken www.livsfabriken.se

Håkan driver företaget HF Progress sedan 80-talet
och har erfarenhet som internationell affärsman,
coach och utbildare. Han brinner för de mjuka frågorna,
och delar med sig av praktiska verktyg kring
det han kallar för det ”goda ledarskapet”. Genom
att utveckla ett gott förhållningssätt till oss själva
som representerar acceptans och glädje, kan vi stärka
andra människor i deras utveckling och få dem att
växa i sina roller. Läs mer på www.hf-progress.se

Emma Cedergren är föreläsare, hälsoinspiratör och
kostnavigator på Livsfabriken. Hon har 17 års erfarenhet
av kostbehandling, projektledning, konceptutveckling
och utbildning som legitimerad
dietist i
Stockholm. Genom åren har hon haft förmånen att
följa tusentals människor på deras hälsoresa, och
genom beteendemodifiering, medkänsla och en stor
portion humor har hon inspirerat och väglett sina
klienter och kursdeltagare
till ett hälsosammare liv.
Emma brinner för att skapa nya vägar till hälsa tillsammans
med andra. Läs mer på www.livsfabriken.se