AFFÄRSUTVECKLING

En framgångsrik affärsutveckling bygger på en bra affärsidé och att mål och affärsstrategier formuleras utifrån en korrekt uppfattning av företagets interna och externa förutsättningar. I HF Progress arbetssätt ges en tydlig och logisk struktur i arbetet mot en affärsplan som är förankrad i verkligheten.

Några kloka ord på vägen

  • Djupt inom mig själv finns vila och ro
    “Innerst, innerst inne hos mig själv finns ett fundament av oförstörbar genuitet som för mig representerar en trygghet. Jag tror att var och en av oss är bärare av detta. Utmaningen är att komma i kontakt med denna del av vårt väsen. Kanske skall vi öva oss att stanna upp och mera lyssna innåt i stället för utåt?”

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se