AFFÄRSUTVECKLING

En framgångsrik affärsutveckling bygger på en bra affärsidé och att mål och affärsstrategier formuleras utifrån en korrekt uppfattning av företagets interna och externa förutsättningar. I HF Progress arbetssätt ges en tydlig och logisk struktur i arbetet mot en affärsplan som är förankrad i verkligheten.

Några kloka ord på vägen

  • Sanningen om mig själv är viktigare än alla andra sanningar

    ”Djupt inom mig själv finns en del av mitt väsen som alltid kommer att finnas.Denna del av mig är ett med allt som finns och med den energi som upprätthåller hela vårt universum och allt som finns däri. Kalla det gärna Gud om du så vill. Att hitta in till denna del av sitt väsen är att hitta in till sin sanning. Kanske den viktigaste uppgiften vi har i detta liv.”

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se