AFFÄRSUTVECKLING

En framgångsrik affärsutveckling bygger på en bra affärsidé och att mål och affärsstrategier formuleras utifrån en korrekt uppfattning av företagets interna och externa förutsättningar. I HF Progress arbetssätt ges en tydlig och logisk struktur i arbetet mot en affärsplan som är förankrad i verkligheten.

Några kloka ord på vägen

  • Glädjen inom mig ger mig energi

Kontaktinformation

HF-Progress
Hägglundsgatan 8A, 2 tr 931 40 Skellefteå
Mobil 070 – 662 23 73

info@hf-progress.se